ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА НА ДЪРЖАВНИЯ ДЕПАРТАМЕНТ НА САЩ

Време за четене: 6 минути

Държавният департамент на САЩ представи годишния си доклад за състоянието на човешките права в света за изминалата 2022 година. Документът може да бъде открит на сайта на Департамента. В частта за България на публикувания днес доклад Бюрото за демокрация, права на човека и труд към Държавния департамент на САЩ заключава, че през миналата година българските власти са предприели стъпки за идентифициране, разследване, преследване и наказване на длъжностни лица, извършили нарушения на правата на човека и корупция, но действията на правителството са били недостатъчни и безнаказаността е била проблем.

За значителни проблеми в областта на правата на човека има достоверни информации за: жестоко или унизително отношение от страна на властите, включително към задържани лица, мигранти и разселени и настанени в институции деца; произволни арести; сериозни проблеми с независимостта на съдебната система; сериозна управленческа корупция; престъпления, включващи насилие или заплахи за насилие, насочени към членове на ромската общност; и престъпления, включващи насилие или заплахи за насилие, насочени към ЛГБТИ, се казва в текста.

Посочват се още произволни арести, „сериозни проблеми“ с независимостта на съдебната система, „сериозно“ ниво на корупция и престъпления срещу малцинства, в т.ч. етнически и от сексуално естество. Като пример за незаконен арест в доклада е изтъкнато задържането на бившия премиер Бойко Борисов, бившия министър на финансите Владислав Горанов и пиара Севдалина Арнаудова. Тримата бяха задържани миналата година за 24 часа когато на власт беше правителството на Кирил Петков и вътрешен министър беше Бойко Рашков.

Според доклада корупцията, неефективността и липсата на отчетност са широко разпространени проблеми, които засягат независимостта и безпристрастността на съдебната власт в България. Общественото доверие в съдебната система остава ниско поради схващането, че магистратите са податливи на политически натиск.

„Въпреки че законът предвижда наказателни санкции за корупция на длъжностни лица, правителството не прилага ефективно закона и според сведения длъжностни лица във всички клонове на властта са участвали безнаказано в корупционни практики. През 2022 година имаше многобройни съобщения за корупция в правителството“, се казва в частта за България на доклада.

„Имаше достоверни сведения за това, че правителствени служители са прилагали насилствено и унизително отношение към задържани под стража лица“, пише още в документа. „Условията в някои затвори и центрове за задържане бяха лоши, но неправителствените организации отбелязаха положителни промени в други. Имаше съобщения за пренаселеност в някои центрове за задържане, твърдения за корупция сред персонала на затворите и неадекватни санитарни, битови и медицински условия“, се казва също така в документа. Имаше отделни съобщения, че понякога властите злоупотребяват с правомощията си за арест и задържане.

Правителството като цяло зачита свободата на мирно събиране и сдружаване, както и свободата на вътрешно придвижване, пътуване в чужбина, емиграция и репатриране, става ясно от частта за нашата страна на доклада.

Правителството си сътрудничеше със Службата на Върховния комисар на ООН за бежанците и други хуманитарни организации при предоставянето на закрила и помощ на бежанци, завръщащи се бежанци или хора, търсещи убежище, както и на други сходни категории лица. Различни организации отбелязаха няколко случая, в които властите са отблъсквали бъдещи мигранти и лица, търсещи убежище.

Законът защитава всички граждани от дискриминация на расова основа, въз основа на етнически произход или националност, но правителството не прилага закона ефективно. „Обществената нетърпимост към малцинствените групи продължава и се изразява в честа дискриминация срещу ромите и етническите турци. Политически и правителствени дейци понякога я одобряваха или подтикваха към нея“, се казва в доклада. Антисемитска реторика продължава да се появява редовно в социалните мрежи и като коментари под статии в онлайн медиите, се допълва в документа.

Жените бяха подложени на известна дискриминация относно участието им в икономиката и политическото овластяване, гласи документът.

Законът в България забранява дискриминацията въз основа на сексуална ориентация и полова идентичност, но правителството не прилага ефективно тази забрана. Никакви закони не защитават от престъпления от омраза, основани на сексуална ориентация или полова идентичност. Обществената нетърпимост към представителите на ЛГБТИ+ общността продължава да съществува, заключава Бюрото за демокрация, права на човека и труд в частта на доклада, касаеща България.

Правителството не прилага ефективно закона за защита на правата на лицата с физически, умствени, интелектуални и сензорни увреждания и лица с увреждания и те не са имали достъп до образование, здравни услуги, обществени сгради и транспорт наравно с останалите, се допълва в текста.

„Националната правителствена програма за превенция и контрол на ХИВ и болестите, предавани по полов път, постигна малък напредък в преодоляването на стигмата и дискриминацията, свързани с ХИВ“, се казва още в доклада.

„Властите не винаги зачитат свободата на сдружаване и правото на колективно договаряне. Синдикатите продължиха да съобщават за случаи на възпрепятстване от страна на работодатели, за тормоз, сплашване и неравностойно третиране на синдикални лидери и членове“, се казва в частта на доклада за България.

По въпроса за медийната свобода заключението на американското външно министерство е, че условията в страната продължават да влияят негативно на медийния плурализъм. Цитирани са също заключения, които констатират високо ниво на политическо и икономическо влияние върху медиите в комбинация с високи нива на концентрация на собственост. Посочват се и притеснения за независимостта на обществените медии и „недостатъчна редакционна независимост при всички видове медии.“

Като проблеми са отбелязани и достъпа на малцинства в медиите и дела за клевета срещу журналисти, които публикуват статии с обвинения в корупция.

В доклада са представени и случаи на антисемитизъм, като се допълва, че „антисемитска риторика продължава да се появява редовно по социалните мрежи и под формата на коментари под медийни статии онлайн.“ Oт друга страна, се отбелязва, че националистически партии като „Възраждане“, редовно обвиняват защитници на човешките права в измяна.

По отношение на расовите малцинства се изтъква, че дискриминацията може да бъде наказана със „скромна глоба“ като законите в тази сфера не се прилагат ефективно.

След всичко казано по-горе, ако ТРЯБВА ДА ОБОБЩЯ, в новия годишен доклад на Държавния департамент на Съединени американски щати за положението на човешките права в света през 2022 година се казва, че българските управляващи не са се справили с дейностите, свързани с човешките права и с корупцията, а резултатите са „ незадоволителни “.

В заключение ще отбележа, че докладите на Държавния департамент за състоянието и зачитането на човешките права и правата на работещите в 198 страни и територии се създават заради изискване по закон и се представят в американския Конгрес. В понеделник при публикуването им, Държавният секретар Антъни Блинкън посочи, че докладите са базирани на факти и при написването се прилагат едни и същи стандарти, както към съюзници и партньори, така и към страни, с които САЩ има различия. „Целта на докладите не е смъмряне или опозоряване, а да се предложи ресурс за тези страни в работата им по опазването и поддържането на човешкото достойнство, когато то е заплашено по много различни начини,“ каза още той. Блинкън допълни, че при създаването на докладите се знае и се има предвид, че и Америка има проблеми с човешките права и това, което отличава нея и други демокрации е, че говори открито за проблемите си.

error: Свържете се с автора за разрешение!!