ДЕТЕТО МИ ЩЕ Е ПЪРВОКЛАСНИК – III ЧАСТ

дете първокласник
Време за четене: 5 минути

Добре ще е да обърнете внимание на речевите възможности на вашето дете и на уменията му да се изразява правилно. В предучилищния етап то е успяло да овладее достатъчен брой думи, да ги свързва в изречение и да се впечатлява от околната среда. В речника му трябва да фигурират не само названията на предметите, но и онова, което е свързано с техния размер, цвят, форма, от какво са изработени, предназначението им и т.н. Измислете сами някакви речеви задачи, свързани с въпроси за предметите у дома. Помогнете му да осмисли тяхното съдържание като думи, но и като предназначение. В един момент можете да размените ролите си – то да ви пита, а вие да отговаряте.

Когато измислите задачи със задаване на въпроси, бъдете настоятелни и не се задоволявайте с изреждането само на един признак. Ако установите, че притежаваният от вашето дете капацитет е причина за непълнотите в отговорите му, заемете се да обогатите речника му с нови думи, като обясните смисъла им. Помнете, че четенето е добър източник за реализирането на този процес. Така ще проверите и чувствителността му към непознатото в езика – детето  ще ви попита за значението на  новите думи, които ще чуе. А и вие също бихте могли да проявите активност  и да прецените дали да не проверите доколко  разбира смисъла на някоя от тях. Обяснете му ги и се опитайте да задържите неговото внимание, като ги включите в нови изречения. Използвайте четенето и за да проверите дали умее да слуша внимателно – питайте го за повече подробности, свързани с прочетения текст.

Вашето дете трябва да може да свързва изречения в кратък текст. A неговата опитност да преразказва се развива едновременно с интереса му към четенето. Знете ли, че децата много обичат да влизат в роли? Ако в семейството има възрастни хора – баба и дядо, те с удоволствие се включват в ролеви игри, в които преобладават  диалозите. А бабите и дядовците знаят приказки за Косе Босе, за хитрата Лиса и глупавият Вълчо, за дядото и ряпата…Те може да бъдат прочетени или преразказани. Сюжетите им са подходящи за ролеви игри, но чрез тях можете да проверите и емоционалната чувствителност на детето – умее ли да изпитва радост,тъга, съчувствие … Провокирайте творческите му нагласи и му задайте  герои, като  поискате от него  да измисли къса история или приказка.

По-трудната част от вашите летни занимания е свързана със звуковата култура на вашето дете. Навярно искате да разберете има ли проблем с правилното произнасяне на отделните  звукове. Ако възникнат някакви съмнения, просто го помолете да повтори многократно думи с този звук или потърсете помощта на специалист. Той може да констатира дефекти в произношението, които да са преодолими с подходящи упражнения. Вие обичахте ли като дете скоропоговорките?  Припомнете си ги!  Заедно ги произнасяйте и заедно се посмейте!

За състоянието на речевите навици на вашето дете можете да разберете и от умението му да се изразява самостоятелно. Това най-добре проличава в непосредственото общуване, което е показателно и за стремежа му към познание. Има деца, които непрекъснато задават въпроси, а други предпочитат да са пасивни. Наблюдавайте за затруднения при воденето на разговор. И ако е от децата, които задават въпроси, то те показват внимание и интерес към познанието – добър знак за отношението му към ученето. Въпросите, както казва професор Де Боно, “до голяма степен са част от слушането”. При констатиране на пасивност, неумение да се формулират и да се довършват изречения, а отговорите са кратки и ги произнася с неохота, ще трябва да се постараете повече и да планирате време за занимания, свързани с речевите му умения.

Познавате ли добре детето си? Ако отговорът е положителен, използвайте като ресурс за вашите занимания и любимите му игри, или  онова, което най-много обича да прави. Така неусетно ще го привлечете и като пъртньор във вашето намерение да му помогнете да развие речевите си възможности. Процесът ще протече непринудено и детето ще участва с желание. Например,  рисуването и конструирането са добра възможност да реализирате вашия замисъл. Аз и друг път съм писала за Метода на оперативното рисуване. Имам и публикация, посветена на него. Можете да я откриете на страницата “Училище за идея”, която поддържам в Детски сайт на библиотека “Родина”. Задавайте въпроси за всичко, което рисува. Помолете го да ви разкаже за това,което смята да конструира от отделните детайли. И рисуването, и конструирането стимулират активната работа на ума. Вашите въпроси ще провокират активност, която ще намира изражение в практикуването на речеви умения.

Решението на правителството за задължително обхващане в предучилищния етап на всички четиригодишни деца, е още една допълнителна възможност за оптималност при достигане на училищна готовност. Трябва да знаем обаче, че е възможно децата от една и съща възраст да постъпват в първи клас с различна степен на готовност. Все пак, училищната готовност зависи, както от това доколко успешно преди това, детето е било включено в един добре организиран учебно-възпитетелен процес, така и от темповете на индивидуалното му развитие. И друг път съм писала – те са различни за различните деца. Не бива да се плашите, ако вашето дете е измежду онези, които не притежават в достатъчна степен необходимия речеви капацитет или сте констатирали дефицит от знания. Отделете му повече време, ако майчиният език на  детето ви не е български. Ако до този момент това е било пропуск от ваша страна,   опитайте се да му помогнете, преди да е постъпило в първи клас. Лятото е подходящо време за това.

Към първа част –>

Към втора част –>

error: Свържете се с автора за разрешение!!