ГЛАС ОТ МИНАЛОТО….

Време за четене: 2 минути

Н. В. Цар Борис III говори

„…Аз не се съмнявам, че всички ние, издигнати над лични и партийни съображения, ще положим всички грижи и усилия, за да дадем своето съдействие винаги и навред, където отечествените и народни интереси ни зоват да изпълним своя дълг.”

„Днес България чака помощта на всички свои синове. Нека, прочее, във вътрешните ни борби, водени в рамките на парламетаризма, се смекчи онази острота, която често пъти спъва правилното развитие на нацията. ….да няма крайни страсти и увлечения, да провеждаме реформи и мероприятия в съгласие с назрелите нужди на народа и с изискванията на времето, в което живеем.”

„Най-важната задача днес е, щото със сплотеност, единомислие, с разум, търпимост, с приемственост по големите въпроси да направим всичко възможно и да дадем всички необходими жертви, за да запазим жизнените материални и духовни сили на нацията, както и дееспособността и престижа на държавата.”

„Усилията ни трябва да продължат, за да можем да подкрепим стопански слабите слоеве, да помогнем на селото…да възнаградим по-добре труда, да поощрим производството, да облекчим производителя, да насърчим държавния служител, гарантирайки му стабилитет и справедливост в замяна на една честна, добросъвестна и отдадена на отечеството служба.”

„С голямо съжаление обаче трябва да констатирам, че причини от най-разнообразен характер предизвикаха във вътрешния живот на страната ни събития, които тежко се отразяват, както на творческата дейност, така и в братските отношения на нашия народ….Икономическите и политическите борби у нас взеха такива форми и размери, които са от естество да накарат да се замислят сериозно всички, които милеят за доброто на народа. И аз се лаская да вярвам, че средите и лицата, от които зависи умиротворението на страната, проникнати от дълбоко съзнание за важността на моментите, що преживяваме, ще дадат всичко за постигането на едно истинско примирие.”

Из речи на Н. В. Цар Борис III, 1931-33 г.

Събрах и подредих за вас…

error: Свържете се с автора за разрешение!!