ГЕРБ-СДС ПРЕДСТАВИ ПРЕДИЗБОРНАТА СИ ПРОГРАМА

план за възстановяване
Време за четене: 10 минути

ГЕРБ-СДС представи предизборната си програма – “България след кризите – план за възстановяване”. В експозето си Томислав Дончев отбеляза, че политическата криза – освен невъзможността за стабилна управленска коалиция, е по-дълбока, защото към нея се е добавила тотална атомизация на политическите сили, липса на готовност да работят помежду си и липса на диалог. “Арогантност, всякакво скъсване с истината и разума, както и прекомерна доза радикализъм. Функционирането на цели обществени системи бе спряно, парламентът не бе способен да приема достатъчно и качествени закони, минавам през контрола по границата и липсата на инвестиции в инфраструктура. Руската инвазия влоши ситуацията допълнително”, обобщи той. И отбеляза, че това, съчетано с откровено аматьорското управление е довело до поредица от настоящи кризи.

По-долу ви представям в съкратен вариант основние приоритети, които управление на ГЕРБ-СДС ще следва и отстоява:

ИКОНОМИКА.ГЕРБ (до 2026 г.):
– БВП 110 млрд. евро (215 млрд.лв.)

– Да сме сред лидерите в Европа по ръст на БВП на човек от населението

-Cертифицираните инвестиционни проекти да достигнат 2 милиарда лв. на годишна база
– иновационно активните предприятия да достигнат 40%

– Удвояване на броя на предприятията, които реализират сътрудничество с научна сфера – или 36% от високо иновиращи предприятия

– 35% от предприятията да са внедрили цифрови технологии

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
– Национален фонд за дигитална и професионална трансформация на пазара на труда 2023 – 2028 г.

– Разработване на „Единен портал за прогнозиране на работни места за бъдещето“.

– Насърчаване мобилността на работната сила, подобряване на транспортните връзки, мерките за намаляване на регионалните различия в страната.

– Нов Кодекс на труда и Закон за насърчаване на заетостта.

– Дигитализация на трудовите книжки.

– Програма 60/40 за 60 000 младежи, които след завършване на училище и/или университет да останат да работят в България за период от 12 месеца.

– Мерки за насърчаване на младежкото предприемачество.

– Подкрепа, насърчаване и облекчаване на процедурите за осиновяване на деца – централизация и дигитализация на процеса.

– Насърчаване на екипната работа между учители и социални работници за предотвратяване на отпадането от училище.

– Годишно осъвременяване на пенсиите и увеличаване на средния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст.

– БВП – 110 млрд. евро за 4 години

– Минимална работна заплата – 600 евро

– Средна работна заплата – 1400 евро

– Средна пенсия – 500 евро

СЪДЕБНА РЕФОРМА
– Усъвършенстване системата на наказанията. Пробацията – ефективно средство в процеса по превенция на престъпността.

– Оптимизиране на наказателния процес.

– Ускоряване и усъвършенстване на административните производства.

– Въвеждане на единен централизиран електронен регистър на административнонаказателните производства.

– Бърз и ефективен граждански процес.

– Окончателно въвеждане на гражданската несъстоятелност.

-Гаранции за изплащането на издръжката за деца.

– Приключване на процеса за достъп до правосъдие по електронен път.

– Повишаване отчетността и контрола на действията на главния прокурор.

– Усъвършенстване правната уредба на структурата и дейността на антикорупционната комисия.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Обединява ги промоцията на здравето и създаването на навици у българите да водят здравословен начин на живот. Ще положим усилия здравната ни система да бъде леснодостъпна, всеобхватна.

-България трябва да участва във всички новосъздадени агенции в ЕС във връзка с борбата с употребата на наркотици, така и в европейския орган по подготвеност и реакция при извънредни здравни ситуации.

-Ще положим усилия за въвеждането у нас на Фармацевтичната стратегия за Европа.

Основната ни цел е подобряване на здравето на нацията – това означава здрави деца и отговорни родители, затова ще въведем нови скринингови и национални програми:

– Скрининг за вродени сърдечни малформции;

– Скрининг за вродени аномалии на централната нервна система;

– Скрининг на детското затлъстяване, захарен диабет, гръбначни изкривявания и др.

– Скрининг на основни онкологични заболявания- рак на дебелото черво, рак на стомаха, рак на белия дроб, рак на гърдата и рак на простатата като основни причини за смъртност от онкологични заболявания.

– Национална програма за повишаване на информираността на населението в областта на трансплантациите и насърчаване на донорството;

– Национална програма с целево финансиране на специализациите и продължаващо обучение в системата на следдипломно обучение;

– Национална програма за противодействие на търсенето и предлагането на наркотици сред децата;

– Национална програма за създаване на съвременни симулационни центрове за обучение в спешната помощ;

– Национална програма за специализирани профилактични здравни и дентални програми в детските градини и училищата.

*Реформите, които ще провеждаме в сферата на здравеопазването са:
– Детско и майчино здраве

– Гарантиране на финансова стабилност и обезпеченост на здравната система – запазване на здравната вноска

–Преодоляване на регионалните дисбаланси – създаване на мобилни екипи
– Дентална помощ – 100% реимбурсиране на зъбните протези на хората над 65-годишна възраст

-Трансплантации – насърчаване на донорство и спиране на търговията с кръв

-Кадрово обезпечаване с лекари и професионалисти по здравни грижи – тристълбово финансиране, за да имат желание да започнат работа в неатрактивни региони извън столицата и големите градове

– Подобряване лекарствената политика и регулация – осигуряване на достатъчни количества от всички лекарствени препарати

– Продължаване изграждането и надграждането на НЗИС – всички образни изследвания трябва да бъдат достъпни дигитално и използване на изкуствен интелект

– Ефективно използване на средствата от НПВУ и новите програми на ЕС

– Приемане на Национална стратегия за децата и семействата

– По отношение на трудовите възнаграждения на медиците – 1400 евро ще бъде средната работна заплата в сектора в края мандат

ОТБРАНА
– Ускорено разгръщане на батальонната бойна група на НАТО и разширяване на българската и съюзническа инфраструктура

– Повишаване на оперативната съвместимост

– Засилване на устойчивостта на държавното управление

– Използване на възможностите на НАТО за изграждане на национални отбранителни способности

– Висока степен на кибер защита

-2% разходи за отбрана от БВП още през 2023

-Ускорено освобождаване от съветско въоръжение

– Инвестиционна програма, осигуряващи технологичен скок в четири области – суша, вода, въздух, киберпространство

– Създаване на Национален фонд за отбрана

– Реализиране на неосъществени основни проекти – Ф16, БМП, 3Д радари

– Енергийно ефективни военни формирования

ТРАНСПОРТ

В транспортно отношение България се развиваше 10 години в крак с времето според възможностите и по оптимален начин.
Модернизирахме инфраструктурата, така че да е необратим процесът. Това всичко се случи благодарение на нашата стратегия и програма, на нашите политики, които до ден-днешен не намират критика и опровержение. За съжаление, последните 8 месеца виждаме само застой и регрес, който ни върна 2 години назад.

Какво ни предложиха за 8 месеца?
Фентъзи, небивалици, остри конфликти с индустрията, превозвачите, кметовете. Блокираха развитието на Северна България! Продадоха ни 5 моста над Дунав. Само, че по време на румънското председателство, заедно с г-н Борисов подписахме меморандум с Румъния за обследване на локациите. Обаче тези, които Ви продадоха 5-те моста, явно не са прочели документите, а само локациите. Явно не са нито писатели, нито читатели!

Какво ще направим ние от ГЕРБ-СДС:

Приоритетните проекти, които са важни за Северна България: Мездра-Ботевград, Медковец-Видин. Ще изградим интермодалните терминали, там където ще спомогнат за регионалното развитие. Трети мост над Дунав. Ще довършим електронизацията на пътната инфраструктура и влаковата работа. Ще довършим това, което сме започнали, а именно 3-та линия на метро!

РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА

-Свързаност между населените места и регионите

-Незабавно възстановяване на големите инфраструктурни проекти

-Възобновяване изграждането на големите инфраструктурни проекти, сред които АМ “Хемус” – до 2026 г., АМ “Струма” – до 2027, АМ”‘Европа” – до края на 2023. Старт на изграждането на магистрала от Русе до Велико Търново, завършване на тунела под Шипка, старт на АМ “Черно море”, разширение на АМ “Тракия” между София и Пловдив, разширяване на Околовръстния път на София в участъка между бул. България и АМ “Струма”, тунел под прохода “Петрохан”, околовръстни шосета в Пловдив, Плевен, Кърджали, Пазарджик и др. както и обходът на Бургас.

– Ремонт на минимум 100 км пътища от по-нисък клас

– Приоритетно инвестиране на приходите от тол системата в ремонти на второкласна и третокласна пътна мрежа

– изпълнение на план за ремонти по области в основни критерии – състояние на пътища и интензивност на трафика

– ремонтите с ясен акцент върху пътната безопасност

– Изграждане на национална система за превенция на неблагоприятните геодинамични процеси и монтираме на контролно-измервателни системи за свлачища

– Разработване на “Водна карта”, гарантиране на достъп до качествена питейна вода

– Стартиране на нова Национална програма за повишаване енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради

– Обновяване на обществените сгради по оперативни програми

ВЪНШНА ПОЛИТИКА
Импровизациите във външната политика трябва да се прекратят незабавно. Ключов момент трябва да бъде членството на България в НАТО и ЕС като осъзнат ценностен избор. Трябва да се задълбочат връзката между външните приоритети и институциите, които осигуряват националната ни сигурност.

Нашите цели са ясно дефинирани – силни ЕС и НАТО, влизане на България в Шенген и еврозоната, контрол върху бежанските потоци чрез диалог с Гърция и Турция, членство на България в ОИСР, подкрепа за Украйна и подкрепа на българските общности зад граница.

ОБРАЗОВАНИЕ
– Мотивираните преподаватели са най-важния фактор, потвърждаваме ангажимента си за изпреварващ ръст на възнагражденията. Поддържане на учителските заплати на поне 125% от средната заплата, а на университетските преподаватели-поне 150%.

– Префокусиране върху мотивацията за учене, оптимизирането на учебните програми, насърчаване на образователните иновации

– Засилване на обучението за информационни технологии, но ще бъдем предпазливи в обучението чрез информационни технологии, за което ще разработим стандарт.

– Възпитание, изграждане на ценностна система у младите хора

– Продължаване на политиката за обхващане и задържане и гарантиране на ежедневната посещаемост на всяко дете в системата

– Финансиране на ученически практики и разширяването на дуалната форма на обучение

– Продължаваща подкрепа за системата ни от неделни училища по цял свят

– Строеж и обновяване на детските градини в страната

– Инвестиционен приоритет остават реновирането на кабинети и класни стаи в училищата

– Изграждане на площадки за безопасност на движението

– Изграждане на нови 10 студентски кампуса

ЗЕМЕДЕЛИЕ
– Възстановяване на 114 съоръжения – напоителни канали и полета.

– Възстановяване на 101 съоръжения за отводняване.

– Възстановяване на 3 язовира – Божурица, Сопот и Гарваново.

– Изграждането на язовир Падеш.

– Подкрепа на екологосъобразни практики и производство на чисти храни.

– Подкрепа към малките и средни земеделци.

КУЛТУРА
– Удвояване на възнагражденията на работещите в сектора;

– Създаване на официален регистър на свободния сектор;

– Мерки, свързани с литературата и музика като запазване на 9% ДДС за книгоиздаването;

– Подпомагане на филмовото изкуство;

– Продължаване на възстановяването на религиозните храмове;

– Създаване на Български културен институт.

ТУРИЗЪМ
– Запазване на 9% ДДС за отрасъла и намаляване на ставката на ДДС за храни и напитки, където е възможно;

– Стратегия „Умно зелено“, която слага край на „зеления“ рекет в туризма;

– Лесен достъп до всички финансови инструменти, особено по програмите от ЕС;

– Насърчаване на самоуправлението на гилдиите в сектора;

– Улеснена процедура за почасова заетост на лица между 16-18 г.;

– Съвместен пул с МОСВ за бързо решение по посока „умно“ съвместно използване на защитените територии;

– Насърчаване на публично-частното партньорство;

– Програмите „Море без пластмаса“ и „България място за връщане“.

В изявление пред участниците при представянето на Плана за възстановяване на България след 2 октомври, лидерът на ГЕРБ подчерта, че социална държава се прави с мощна икономика, развита индустрия и туризъм, които да генерират средства за преразпределение. Той очерта като водеща задача пред едно бъдещо управление завръщането на България в центъра на геополитиката. “Правили сме го, и се надявам след втори откомври да го правим пак.”.

Повече за програмата на ГЕРБ-СДС може да прочетете ТУК.

error: Свържете се с автора за разрешение!!